Основні форми зовнішньоекономічних звўязків, їх суть - доклад

Основні форми зовнішньоекономічних зв ¢ язків, їх сущность

На суч етапі соц-ек розвитку Укр має тісні ЗЕЗ з більш ніж 100 країнами світу. Проавідну роль у розвитку ЗЕЗУ відіграють країни близького зарубіжжя. Найв торговельними партнерами Укр є Росія, Туркменія, Білорусь, Азербайджан, Литва, Казахстан та ін країни. Стр-ра зовнішньої торгівлі Укр зумовлена Основні форми зовнішньоекономічних звўязків, їх суть - доклад спеціалізацією її ек-ки. ъ

В 1997р. у стр-рі експорту переважали чорні метали та вироби з их (38% всього експорту Укр у 1997р.), продовльчі товари (більше ніж 9%), руди і мінер паливо (8,0%), пр-ція хім пр-сті (більше ніх 10%) та пр-ція маш-ня (майже 46% усього імпорту), реактори Основні форми зовнішньоекономічних звўязків, їх суть - доклад ядерні, котли і устаткування для електроенергетики (більше ніж 11%), пр-ція ін галузей маш-ня (майже 9%), пр-ція хім пр-сті (більше ніж 8%).

Необхідність докорінної технічної і технологічної модернізації пром в-ва, с/г та інших галузей господ-го комплексу Укр, його переорієнтації на вищі світові стандарти з метою забезпечення конкурентоспроможності Основні форми зовнішньоекономічних звўязків, їх суть - доклад вітчизняної продукції симагає очень ефективного використання наявних науоково-технічного та ек потенціалів країни, широкого розвитку міжнародної кооперації в галузі науки, освіти та в-ва.

Продуктивні сили Укр хар-ся досить величавыми потенційними можливостями, однак на їх суч стан значною мірою впливає соц-ек криза, що її нині переживає Основні форми зовнішньоекономічних звўязків, їх суть - доклад Україна. В суч умовах міжнародне співробітництво Укр відбувається в таких основних формах: - науково-технічне співробітництво; - взаємовигідна міжнародна торгівля (зовнішня торгівля); - надання кредитів і позик, в т ч і безвідплатних; - створення спільних п-в; - спеціалізація і кооперування в-ва; - торгівля технологіями, або спеціалізація на в-ві комплектуючого обл-ня; - спільна участь зацікавлених країн Основні форми зовнішньоекономічних звўязків, їх суть - доклад у розробці багатих природних ресурсів; - іноземні інвестиції як найв форма стимулювання розвитку ек-ки країни; - міжнародний туризм; - культурні зв¢язки між країнами світу; - Розвиток міжнародної науоково-технічної кооперації України можливий у таких формах: -запозичення досвіду та запрошення іноземних спеціалістів, а також підготовка, підвищення кваліфікації нац-х Основні форми зовнішньоекономічних звўязків, їх суть - доклад кадрів за кордоном; - взаємодія створення, розширення та забезпечення нормальної діяльності навчальних закладів, науково-дослідних та консультативних центрів, у тому числі і спільних; - співробітництво у галузі науки і техніки, буд-ві, модернізації та експлуатації п-в, інших об¢єктів вир-го призначення і соц-ї інфрастр-ри; - обмін технологіями Основні форми зовнішньоекономічних звўязків, їх суть - доклад, ліцензіями, конструкторськими і проектними матеріалами, сприяння їх використанню; - співробітництво у збиранні, обробці та використанні науково-технічної і економічної інформації.

Найтісніші зв¢язки в галузі науки, техніки та освіти Україна має з Росією, а також з деякими ін країнами колишнього РадС. Слід підкреслити, що, на жалко, в рез-ті Основні форми зовнішньоекономічних звўязків, їх суть - доклад розриву раніше існуючих державних, політичних та госп-х зв¢язків між колишніми союзними республіками помітно ослабело співробітництво укр-х университетів і наукових закладів з відповідними науковими центрами цих країн.

Взаємовигідна міжнародна торгівля продуктами та послугами, як і раніше, посідає провіденьке місце в складній системі міжнародних ек зв Основні форми зовнішньоекономічних звўязків, їх суть - доклад¢язків, оск вона по суті відтворює всі види міжнародного поділу праці і об¢єднує всі країни в єдину госп-ку цілісність на сучасному світовому ринку продуктів. Для неї властиві передусім дві найхарактерніші риси: переважання пропозиції продуктів над існуючим попитом і жорстка конкурентна б-ба між його учасниками. Це є рез Основні форми зовнішньоекономічних звўязків, їх суть - доклад-том значного зростання в умовах НТР продуктивності сусп праці в промислово розвинутих країнах і здешевлення внаслідок цього пр-ції при збільшенні її обсягів.

Водночас широке представництво товаровиробників різних країн і регіонів на світових ринках посилює конкурентну б-бу між ними за споживача, веде до поділу світових Основні форми зовнішньоекономічних звўязків, їх суть - доклад товарних ринків, ускладнює делему проникнення на их нових агентів. Аналіз нинішнього стану зовн торгівлі Укр свідчить про те, що ек зв¢язки в цій сфері є нерац-ми, хар-ся вузькою географією. Її стр-ра і ефективність не відповідають потребам формування нац ринкової ек-ки відкритого типу. Так Основні форми зовнішньоекономічних звўязків, їх суть - доклад, частка експорту в нац доході Укр майже в 4 рази менша за середньосвітовий показник.

Сама стр-ра експорту та імпорту будь-якої країни вказує насамперед на здатність галузей її н/г-го комплексу до міжнародної конкуренції. Керуючись довгостроковою метою Укр зайняти своє місце в міжнар поділі праці і враховуючи сьогоднішні реалії і можливості Основні форми зовнішньоекономічних звўязків, їх суть - доклад, доцільно в короткі строчки визначити декілька пріоритетних напрямів промислового і с/г-го в-ва, за якими можна було б здійснити прорив у світову ек-ку, на світовий ринок. Саме таким чином відбувався ек-й злет країн Пд-Сх Азії (“азіатські тигри”). Особливу увагу слід звернути на Основні форми зовнішньоекономічних звўязків, їх суть - доклад експортне в-во, від якого великою мірою залежить ефективність ек-ки. Укр традиційно протягом багатьох років займала провіденьке місце серед ін республік у складі СРСР у розвитку експортного в-ва. Для цього були вагомі об¢єктивні умови, насамперед прир ресурси, виробничі потужності, науково-технічний потенціал, кваліфіковані трудові Основні форми зовнішньоекономічних звўязків, їх суть - доклад ресурси, географічне положення, транспортне забезпечення та ін. Про це свідчать такі дані: частка Укр в останні роки існування СРСР становила20% загальносоюзних експортних поставок. За окремими видами експортних поставок питома вага Укр становила: по залізній руді – 98%, марганцевій руді – 100, чавуну і трубах – 75, ковальсько-пресовому обладнанню і с/г-х машинах – більше ніж 70, екскаваторах Основні форми зовнішньоекономічних звўязків, їх суть - доклад і сортового прокату – більше ніж 60% і т.д. Суч можливості експортного потенціалу Укр повною мірою залежать від рівня розвитку окремих ек р-нів і областей. Аналіз зовнішньоторговельних відносин Укр з зарубіжними країнами показує, що більше ніж за 5 останніх років баланс зовнішньої торгівлі Укр не мав положительного значення. Тільки Основні форми зовнішньоекономічних звўязків, їх суть - доклад в 1997р. Укр імпортувала продуктів майже на 3 миллиардов дол. США більше, ніж експортувала, у т ч в республіки колишнього РадС – майже на 4,5 миллиардов дол. Ця різниця між імпортом і експортом обумовлена передусім від¢ємним сальдо по імпорту прир газу, нафти, дизельного палива, автомобільного бензину, вугілля, тобто за Основні форми зовнішньоекономічних звўязків, їх суть - доклад рахунок енергоносіїїв.


osnovnaya-obrazovatelnaya-programma-2011g-nachalnogo-obshego-obrazovaniya-stranica-5.html
osnovnaya-obrazovatelnaya-programma-aspiranta-f-i-o-po-specialnosti-nauchnih-rabotnikov-05-13-18-matematicheskoe-modelirovanie-chislennie-metodi-i-kompleksi-programm.html
osnovnaya-obrazovatelnaya-programma-bakalavriata-realizuemaya-ti-f-svfu-v-g-neryungri-po-napravleniyu-podgotovki-032700-62-filologiya-i-profilyu-podgotovki-zarubezhnaya-filologiya-anglijskij-yazik-i-literatura-3-stranica-11.html